Bjørns atelier

Om Bjørn Kirk

Jeg har arbejdet som kunstner de sidste 30 år. Jeg har malet og tegnet og gradvist udviklet mit udtryk. Parallelt hermed har jeg undervist i aftenskole, daghøjskole og højskole regi.

Maleri, tegning og undervisning er de omdrejningspunkter mit virke udfolder sig i.