Bjørns atelier

Om Bjørn Kirk

Jeg har arbejdet som kunstner de sidste 30 år. Jeg har malet og tegnet og gradvist udviklet mit udtryk. Parallelt hermed har jeg undervist i kunst i forskellige sammenhænge. I de sidste godt og vel 10 år har jeg med liv og sjæl været fastansat på Johan Borups Højskole, hvor jeg har haft ansvaret for fagene tegning, maleri, mixed media og kunsthistorie.

Maleri, tegning og undervisning er de omdrejningspunkter mit virke udfolder sig i.