…synets åbenhed, variation af stregerne, det hvide papir…